Podniková Spořitelna

  GSM bankovnictví  
 

Možnosti použití

Prostřednictvím této služby v rámci podnikové spořitelny lze poskytnout vybraným zaměstnancům - majitelům GSM telefonu přístup k jejich osobním účtům v podnikové spořitelně pomocí SMS zpráv.

Jedná se o tyto operace:

v      zjištění zůstatku účtu a obratů za zvolené období

v      informace o vkladu hotovosti nebo příchozí platbě přesahující klientem zvolený limit

v      informace o výběru hotovosti nebo odchozí platbě přesahující klientem zvolený limit

v      zasílání informací  o stavu a obratech účtu v klientem zvolené periodě (SMS-výpis)

Všechny náklady spojené s odesíláním SMS zpráv mohou být formou poplatků z účtu přeneseny na klienta využívajícího této služby.

Výhody

V době mobilních komunikací a masového rozšíření mobilních telefonu podobně jako platební karta může ušetřit požadavky nadměrného personálního zajištění podnikové spořitelny. Klient má přehled o pohybech a zůstatcích na svých účtech bez ohledu na jeho pracovní dobu či provozní dobu na přepážce podnikové spořitelny. Klient se včas může dovědět např. o poklesu zůstatku jeho účtu pod povolený limit a ihned řešit tuto situaci např. prostřednictvím další služby internetového bankovnictví. Prostřednictvím internetu má možnost  přesunout prostředky z jiného jeho účtu.

Komfort a bezpečnost

Vzhledem k tomu, že implementace vhodné formy zabezpečení do mobilního telefonu klienta např. prostřednictvím SIM-toolkit, jak to řeší ve svých aplikacích naše banky je nákladnou záležitostí, je umožněno v rámci této služby  klientům podnikové spořitelny poskytnout pouze  pasivní operace, které jsou vázány na konkrétní číslo GSM telefonu zadané klientem.

Službu SMS zajišťuje SMS modem WaveCOm.a aktivní SIM karta firmy od libovolného operátora , prostřednictvím které budou odesílány a přijímány SMS. Za službu lze účtovat poplatky z účtu klienta a tím přenést náklady na něj i v případě, že k této službě klient využívá služební GSM-telefon.

 

 
  Základní informace o systému můžete získat zde !  
 

[Podniková spořitelna]  [Platebni karty]  [GSM bankovnictvi]  [Internet bankovnictvi]  [Reference]  [Kdo jsme?]  [Domu] 

 

Vaše dotazy, případné objednávky na telefonním čísle 603 426 261 nebo na e-mailu sona.horakova@volny.cz

©2002 Soňa Horáková

 

R E K L A M A