Podniková Spořitelna

  Internet / intranetové bankovnictví  
 

Možnosti použití

v rámci služeb poskytovaných podnikovou spořitelnou  patří v současné době pravděpodobně k nejpopulárnější.formě moderního bankovnictví. Umožňuje klientům podnikové spořitelny přistupovat ke svým účtům prostřednictvím WWW prohlížeče. Počet klientů využívajících tento modul je možno rovněž omezit zakoupenou licencí modulu Web serveru.

Modul internetového bankovnictví umožní klientovi tyto operace na jeho osobním účtu:

v      jednorázový převodní příkaz - zadat (zrušit před splatností)

v      trvalý příkaz – zadat, editovat, zrušit

v      výpisy z účtů – klasické nebo za libovolné období

v      měnit korespondenční adresu klienta pro zasílaní výpisů

v      měnit e-mailovou adresu pro zasílaní výpisu

v      měnit heslo pro šifrování výpisů zasílaných e-mailem

Výhody

V době rozšíření internetu, kdy prakticky na každém koncovém PC je přístup na internet, se minimalizují náklady na pořízení této služby pouze na zakoupení modulu Web serveru. Klienti , kteří mají povoleno využívat službu internetového bankovnictví se připojí ze svého počítače nebo libovolného počítače, kde je instalován prohlížeč Microsoft Internet Explorer™ ve verzi 5 a vyšší. Klient má přehled o pohybech a zůstatcích na svých účtech bez ohledu na jeho pracovní dobu či provozní dobu na přepážce podnikové spořitelny. Prostřednictvím internetu má možnost  přesouvat prostředky mezi jeho účty, zadat příkaz k úhradě do kterékoliv externí banky nebo trvalý příkaz k úhradě.

Komfort a bezpečnost

Spojení mezi Web serverem podnikové spořitelny a klientem probíhá pomocí prohlížeče Microsoft Internet Explorer™ ve verzi 5 a vyšší. Zabezpečení se opírá o integrací doplňkového modulu pro elektronický podpis do prohlížeče Microsoft Internet Explorer5+™, který umožňuje kromě nadstandardní úrovně zabezpečení zajištění i tzv. ”neodmítnutnutelnosti zodpovědnosti”  změn provedených uživateli těchto aplikací.

 

 
  Základní informace o systému můžete získat zde !  
 

[Podniková spořitelna]  [Platebni karty]  [GSM bankovnictvi]  [Internet bankovnictvi]  [Reference]  [Kdo jsme?]  [Domu] 

 

Vaše dotazy, případné objednávky na telefonním čísle 603 426 261 nebo na e-mailu sona.horakova@volny.cz

©2002 Soňa Horáková

 

R E K L A M A