Podniková Spořitelna

  Platební karty  
 

Možnosti použití

Klient podnikové spořitelny má možnost zvolit si typ platební karty, který odpovídá jeho potřebám. Nabízí se karty elektronické mezinárodní, určené pro výběr hotovosti v sítí bankomatů, bankovních přepážek (služba cash advance). A úhradu v on-line POS terminálech (čerpací stanice, supermarkety a jiné obchody), či kartu kartu standardní, která navíc umožní platit držiteli bezhotovostní na off-line místech u obchodníků akceptujících úhradu platební kartou (menší obchody, hotely a restaurace).

Obava ze skutečnosti, že platební karta je příliš moderní a technické řešení, které nemusí být každým akceptovatelné z hlediska snadnosti použití a důvěryhodnosti v dnešní době již neobstojí. Z našich zkušeností z organizací výrobní i nevýrobní sféry různých regionů vyplývá, že platební karta se stává čím dál běžnějším a oblíbenějším platebním prostředkem. V oblasti propagace a seznámení s přístupem k platební kartě vychází velmi aktivně vstříc pracovníci banky, která platební karty organizaci vydá.

Bankovní ústavy, které díky svému kartovému programu nabízejí vydání platebních karet, se snaží různou formou propagace změnit jednostranný účel použití karty jen jako prostředku pro výběr hotovosti o další zásadní způsob použití tohoto platebního prostředku – úhradu za zboží či poskytnuté služby. Dnes je snahou již nejen bank, ale i obchodníků nabízet svým zákazníkům úhradu touto moderní bezhotovostní formou, která je bezpečná pro obě strany.

Snad již brzy přijde doba, kdy platební karta, zatím magnetická, ale v blízké budoucnosti bezpečnější a víceúčelová čipová karta, bude základním platebním prostředkem akceptovatelným každým a všude. Podíl na rozšíření této formy úhrady je na každém z nás.

Výhody

Při počátečních úvahách o zřízení podnikové spořitelny řeší podnikoví ekonomové často otázku nadměrné koncentrace hotovosti v podnikové spořitelně a s tím spojená rizika, případně zvýšené investiční požadavky, zajištění bezpečnosti. Druhým vážným problémem bývá obava z požadavku nadměrného personálního zajištění pokladen umožňující výběr hotovosti každému zaměstnanci v průběhu celé pracovní doby.  Zejména v období výplatních termínů a v případě směnných provozů bývá velkou komplikací.

Každé z uvedených rizik je možno eliminovat určitými organizačními opatřeními. Jako pohodlné, moderní a především trvalé řešení se nabízí systém zaměstnaneckých platebních karet. Uvedená rizika jsou nejen zredukována na přijatelnou úroveň, ale prakticky jednorázové řešení zavedení systému přináší celou řadu výhod a zjednodušení i zaměstnanci samotnému. A ten je vždy tím prvním i posledním uživatelem, ale i kritikem celého systému.

Komfort a bezpečnost

Mezinárodní platební  karty pro zaměstnance vydává k hromadnému firemnímu účtu pobočka banky, která tuto službu podporuje. Je možné zvolit vydání platebních karet asociace Eurocard/Mastercard nebo VISA či zvolit jejich libovolnou kombinaci dle přání a zájmu zaměstnanců. Každá karta má svůj limit, který lze nastavit v systému na základě individuálního posouzení spolehlivosti a solventnosti spořícího zaměstnance. Limit platební karty se denně ověřuje s disponibilním zůstatkem na osobním účtu zaměstnance v podnikové spořitelně. V případě, že aktuální zůstatek je nižší než povolený limit karty , je výběrový limit karty adekvátně upraven. Tato kontrola probíhá v systému denně a informace o změnách se elektronicky zasílají do banky. Denně se zpracovávají informace z banky o čerpání financí prostřednictvím platební karty.

Víc než platební prostředek

Vydání platební karty k osobnímu účtu zaměstnance je možno též pro osoby definované majitelem účtu, tedy nejčastěji pro rodinné příslušníky.Zaměstnanec tedy získává platební prostředek umožňující prakticky neomezený přístup k jeho vlastním  finančním prostředkům soustředěným na osobním účtu u podnikové spořitelny. Není nucen přemýšlet, kdy bude finance potřebovat tudíž, kdy musí vybrat patřičnou hotovost na přepážce spořitelny, ale svoje finanční požadavky uspokojuje v libovolném čase. Platební kartu lze použít nejen na výběr hotovosti v kterémkoliv bankomatu, ale i na bezhotovostní platbu v široké síti obchodů, benzínových čerpadel nebo hotelů nejen v tuzemsku ale i zahraničí. Své finance zaměstnanec tak může čerpat na služebních cestách o dovolených, nemoci, nelimitován pracovní dobou a místem pobytu. Jediným omezením je disponibilní zůstatek osobního účtu zaměstnance a povolený limit platební karty

Zaměstnavatel, tedy zřizovatel podnikové spořitelny, může vydáním platebních karet odstranit potíže s uchováváním velké finanční hotovosti, neboť ji již nepotřebuje. Též provozní hodiny spořitelny mohou být upraveny tak, aby pracovní doba obsluhy byla efektivně využita. Hotovostní operace v podnikové spořitelně lze úplně eliminovat, nebo snížit na minimum.

Vydání platební karty zaměstnanci se může stát motivačním prvkem při posuzování a hodnocení pracovníků. Platební karta může být vydána pracovníkovi, který je perspektivním zaměstnancem s tím, že náklady na pořízení nese zaměstnavatel. Pracovníkům novým, nezapracovaným či méně spolehlivým je možno kartu nevydat nebo vydat za plného krytí pořizovacích nákladů pracovníkem.

 

 
  Základní informace o systému můžete získat zde !  
 

[Podniková spořitelna]  [Platebni karty]  [GSM bankovnictvi]  [Internet bankovnictvi]  [Reference]  [Kdo jsme?]  [Domu] 

 

Vaše dotazy, případné objednávky na telefonním čísle 603 426 261 nebo na e-mailu sona.horakova@volny.cz

©2002 Soňa Horáková

 

R E K L A M A