Podniková Spořitelna

  Co je to “Podniková spořitelna“?  
 

Je to moderní  a progresivní služba zaměstnancům, která nabízí mnoho výhod firmě i jejím zaměstnancům. Tyto výhody s úspěchem využíval před lety i pan Tomáš Baťa. Myšlenka využití podnikových spořitelen pro rozvoj firmy byla obnovena v roce 1990.  Prostřednictvím podnikové spořitelny střádají zaměstnanci své finanční prostředky na společném účtu firmy u finančního ústavu a firma může s nimi disponovat při zachování stanovené likvidity. Protislužbou za tuto půjčku je zaměstnanci vyplácen výhodnější úrok, než nabízí běžný bankovní sektor a případně další služby, které v rámci podnikové spořitelny lze poskytnout. Hlavním ekonomickým přínosem pro firmu je tedy získání depozit od vlastních zaměstnanců formou spoření, která se dají využít jako nejlevnější a nejrychlejší zdroj pro rozvoj podniku. Bez komplikovaných žádostí, požadavků na nadměrné ručení, poplatků atd.  Zaměstnanci, ukládající prostřednictvím podnikové spořitelny své finanční prostředky na účtu firmy takto poskytují legálně svojí firmě dlouhodobý úvěr. Tato půjčka zaměstnance svému zaměstnavateli je ošetřena smlouvami o vedení účtů a dalších službách, které podniková spořitelna poskytuje. V případě zavedení podnikové spořitelny se podnik i zaměstnanci ocitají v situaci smluvních partnerů jednajících bez prostředníka. Zřízení podnikové spořitelny je tedy vnitřní činností firmy, služba kterou poskytuje jen vlastním zaměstnancům,  nevyžaduje proto zřízení bankovní licence.

Firmy, které se dnes rozhodují  zřídit podnikovou spořitelnu uvažují spíše o sociálním programu pro své zaměstnance než o získání volných finančních prostředků na svém účtů, i když dle zkušeností není zanedbatelný ani tento aspekt. Je samozřejmé, že podnikovou spořitelnu může zřídit jen silná a zdravá firma, které zaměstnanci důvěřují, pak prostředky získané z úložek mohou být zajímavé a pokryjí nejen náklady za zřízení a provoz podnikové spořitelny. V případě slušné úrokové sazby, zaměstnanci raději uloží své finanční prostředky do firmy, kde mají přehled o její činnosti, než do banky kde vyplácený úrok  převýší poplatky účtované bankou. Navíc o labilitě našeho bankovního trhu nás přesvědčují nejen sled krachu družstevních záložen, ale v poslední době i další ne zrovna malé banky.

Podniková spořitelna je tedy častým doplňkem sociálního programu firmy pro stálé zaměstnance a stává se aktivním prvkem vzájemné důvěry a loajality.

  • Výplata mezd v hotovosti na pokladně

Tyto finanční prostředky pak klient podnikové spořitelny může v průběhu měsíce dle vlastní potřeby čerpat na pokladně podnikové spořitelny, nebo je ponechá jako spoření na svém účtu. Klient, který nechce nebo  nemůže spořit, vybere tímto způsobem výplatu v hotovosti na pokladně podnikové spořitelny. Vaše firma i Váš zaměstnanec takto ušetří poplatky, které platíte nyní v externí bance za převody peněz každý měsíc. Vaši zaměstnanci nepotřebují bankovní účet, ušetří peníze za vedení účtu.

  • Vedení běžných účtů zaměstnancům, výhodnější úročení vkladů

V podnikové spořitelně lze vést jeden nebo i více běžných účtu zaměstnance. Běžný účet je možno úročit pevnou úrokovou sazbou, nebo jej zvýhodnit progresivní sazbou dle aktuálního zůstatku na účtu. Kapitalizaci úroků lze nastavit v intervalu měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně. Podmínky vedení účtu jsou ošetřeny smlouvou mezi zaměstnancem a firmou, které jsou předdefinovány prostřednictvím šablon ve formátu RTF, nebo MS WORD. Po založení účtu ji lze okamžitě vytisknout. Samozřejmostí je nastavení automatické tvorby výpisu pro klienty za určené časové období a jejich rozeslání prostřednictvím elektronické pošty v rámci podnikového intranetu nebo sítě internet. Pro ochranu osobních dat  jsou výpisy šifrovány  pomocí hesla  zvoleného klientem.

  • Poskytování bezúročných půjček a spotřebitelských úvěrů zaměstnancům

Získané prostředky od zaměstnanců lze uplatnit pro poskytování půjček a úvěru jiným zaměstnancům. Výše poskytovaných půjček a jejich úročení  je zcela v kompetenci  firmy. Zaměstnanci lze poskytnout i bezúroční půjčku na překlenutí tíživé finanční situace např. v době povodní či jiných nesnází. Firma tímto získá významný nástroj pro sociální stabilizaci kmenových zaměstnanců. Firma své zaměstnance zná a ví komu a kolik může půjčit.

  • Spoření formou termínovaných vkladů, účtů s výpovědní lhůtou

V podnikové spořitelně lze rovněž vést spořící účty formou termínovaných vkladů nebo účtů s výpovědní lhůtou. Tady  je možné zvýhodnit vkladatele, kteří své finanční prostředky půjčí firmě na delší dobu. Výše vkládané částky, délky vkladů a sankce za předčasný výběr lze v systému libovolně parametrizovat.

  • Úhrady trvalých i jednorázových plateb z účtu zaměstnance do externích bank (pojistné, nájem, stavební spoření)

Z účtu v podnikové spořitelně lze uskutečnit bezhotovostní platbu na účet kterékoliv externí banky.  Platby lze provádět jednorázové, nebo periodicky se opakující platby formou trvalého příkazu. Tímto způsobem může být hrazeno stavební spoření, penzijní připojištění, leasingové splátky a další běžné platby. Pořízení jednorázových i trvalých příkazu k úhradě do systému může provádět přímo klient prostřednictvím internetového bankovnictví. Podniková spořitelna umí komunikovat prostřednictvím homebankingu s většinou bank působících v ČR.

  • Bezhotovostní platby v rámci firmy (úhrada cestovních náhrad, stravného)

Čisté mzdy, nebo částky ke spoření lze poukázat bezhotovostním převodem přímo na účty podnikové spořitelny. Pro tento způsob spoření je nutné ze mzdové agendy předávat dávku celkových čistých mezd nebo jen částku klientem určenou k podnikovému spoření,  která se automatizovaně zpracuje v podnikové spořitelně. Z účtu klienta lze bezhotovostním převodem provádět úhradu za stravování nebo soukromé čerpání z firemních prostředků na účet firmy nebo opačně. Např. v případě náhrad cestovného, je možné jej poukázat přímo na účet klienta. Podniková spořitelna umí zpracovat data ve Vámi zvoleném formátu. Výstup  informací z podnikové spořitelny je rovněž možný ve zvoleném formátu. Uživatelsky definované tiskové výstupy lze exportovat např. do formátu MS Excel.

  • Úhrady SIPO plateb (ve spolupráci s Českou poštou)

SIPO (soustředěné inkaso plateb obyvatelstva) je doplňkový modul k podnikové spořitelně a lze jej využít k bezhotovostní úhradě SIPO. Pro poskytování této služby je podmínkou, aby firma mněla uzavřenou smlouvu  se společností VAKUS, která provádí zpracování SIPO pro Českou poštu. Tato služba poskytne zaměstnancům veškerý komfort, který nabízejí banky, např. omezení horního limitu výše úhrady SIPO nebo možnost zadání více plateb SIPO k jednomu účtu.

  • Výběr / vklad hotovosti na přepážce pokladny

Výběr nebo vklad hotovosti umožní zaměstnancům, kdykoliv v provozní době na přepážce podnikové spořitelny čerpat průběžně finance ze svého účtu. Samozřejmostí je tisk pokladního dokladu pro klienta a obsluhu pokladny. Pro každý den je vedena pokladní kniha. Četnost hotovostních operací zvláště ve výplatních termínech lze eliminovat vydáním platebních karet zaměstnancům k jejich účtům v podnikové spořitelně

  • Výběr hotovosti v síti všech bankomatu nebo bezhotovostní platba mezinárodní platební kartou EC/MC,VISA s ověřením disponibilního zůstatku

Platební karty vydané zaměstnancům k jejich účtům v podnikové spořitelně zvyšují komfort přístupu k finančním prostředkům uloženým v podnikové spořitelně. Platební kartu lze použít na výběr ve všech bankomatech nebo pro bezhotovostní platbu ve všech místech vybavených platebním terminálem s ověřením disponibilního zůstatku a to v tuzemsku i v zahraničí. Více informací  o platebních kartách najdete zde!

  • Možnost poskytování služeb internetového bankovnictví a GSM-bankingu v rámci firmy .

Internetové bankovnictví a GSM-banking patří k nejmodernějším službám, které nabízí naše banky. Lze je nabídnout i v rámci podnikové spořitelny a umožnit tak klientovi aktivně přistupovat k účtu v podnikové spořitelně. Prostřednictvím internetu nebo mobilního telefonu může klient podnikové spořitelny zjišťovat zůstatek a obraty na svých účtech, zadávat, měnit a rušit trvalé nebo jednorázové příkazy. Více informací o internet bankovnictví a GSM- bankingu  najdete zde!

 

 

 
  Základní informace o systému můžete získat zde !  
 

[Podniková spořitelna]  [Platebni karty]  [GSM bankovnictvi]  [Internet bankovnictvi]  [Reference]  [Kdo jsme?]  [Domu] 

 

Vaše dotazy, případné objednávky na telefonním čísle 603 426 261 nebo na e-mailu sona.horakova@volny.cz

©2002 Soňa Horáková

 

R E K L A M A